mobileTitle
Önleyici Hukuk Hizmet Kapsamında Mevcut Durumun Tespiti
  • Şirket kurulurken seçilen şirket türü beklenilen hukuki korumayı sağlıyor mu? Gerçek kişi işletmesi mi? Limited şirket mi? Anonim şirket mi?
  • Şirket esas sözleşmesi ve şirketin temsiline ilişkin düzenlemeler hukuki riskler düşünülerek mi hazırlanmış?
  • Şirket organizasyon şeması ve yetki devirleri, yetki ve sorumluluğu da devredecek şekilde düzenlenmiş mi?