mobileTitle
Şirket İnsan Kaynakları Uygulamalarının Denetimi
  • İşe alım ve işten ayırma sürecinin denetimi,
  • Özlük dosyaların kontrol edilmesi,
  • İş sözleşmesi, ücret hesap pusulaları, izin uygulamaları, disiplin uygulamaları ile diğer belgelerin ve işleyişin denetimi,
  • Şirket İK yönetiminin teftişe uygun hale getirilmesi
  • Tutanak düzenlenme, ihtar ve ihbarname düzenlemeye ilişkin temel kuralların tespiti