mobileTitle
Şirketi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme Yapılması

Mevzuat ve uygulama değişikliği olan konuların genel olarak açıklandığı, uygulamada ortaya çıkan veya çıkma potansiyeli olan soruların cevaplandığı önleyici ve bilgilendirici sirküler

Mevzuatın, yargı kararlarının ve teftiş yaklaşımın çok sık değiştiği ülkemizde söz konusu sirküler hizmeti kapsamında verilen bilgiler ile şirketlerin hatalı karar alması ve uygulama yapmasının önüne geçecektir.