mobileTitle
Şirketin Kullandığı Sözleşme ve Diğer Tip Belgelerin Denetimi
  • Şirketin taraf olduğu sözleşmelerin denetimi,
  • Kullanılan temel sözleşmelerin hazırlanması,
  • Fiyat teklif formu, fatura gibi belgelerin içerik denetimi,
  • Sigorta poliçelerinin kontrolü ve denetimi,
  • Ödeme ve tahsilat sistemi ile ilgili belgelerin denetimi,