mobileTitle
İş Hukuku Süreç Yönetimi ve Davalarının Takibi
  • İşçi -işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davaları
  • İşe iade davaları
  • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Hukukunda Kaynaklanan Davalar