mobileTitle
Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, tasarım, eser, patent ve faydalı model ihlalleri hakkında hükümsüzlük, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali davaları, haksız rekabete ilişkin ceza ve hukuk davaları ile söz konusu süreçlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri.