mobileTitle
Hukuki Sonuç Doğuracak Tüm İşlemlerin Denetimi ve Süreç Yönetimi
  • Sözleşmelerin ihtiyaca uygun hazırlanması
  • Gerekli bildirim, ihtar ve ihbarların yapılması
  • Tespit yapılması ve muhataba bildirimi
  • Şirketin muhatapları tarafından hazırlanan sözleşmelerin kontrolü, denetimi, yeniden düzenlenmesi ve ortaya çıkma ihtimali olan risklere ilişkin rapor hazırlanması.