mobileTitle
İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar
  • İş kazası nedeniyle açılan ceza soruşturma süreci ve davalarının takibi
  • İş kazası nedeniyle açılacak maddi-manevi tazminat talepli davaların takibi
  • İş kazası kaynaklı rücu davalarının takibi (SGK’nın rücu veya bir işverenin diğer işveren veya üçüncü kişiye rücu)
  • Meslek hastalığı nedeniyle açılan ceza soruşturma süreci ve davalarının takibi
  • Meslek hastalığı nedeniyle açılacak maddi-manevi tazminat talepli davaların takibi
  • Meslek hastalığı kaynaklı rücu davalarının takibi (SGK’nın rücu veya bir işverenin diğer işveren veya üçüncü kişiye rücu)