mobileTitle
İcra ve İflas Hukukundan Kaynaklanan Süreçlerin ve Davaların Takibi
  • Genel haciz yolu ile icra takip hizmetleri
  • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takip hizmetleri
  • Rehinin / ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takip hizmetleri
  • İlamlı icra takibi işlemleri
  • İflas davaları
  • İflasın ertelenmesi davaları
  • Konkordato süreçlerinin yönetimi ve ilgili davalar
  • Kira alacağının icra takibi yolu ile tahsili ve tahliye sürecinin yönetimi
  • Çekin karşılıksız çıkması durumunda ceza davası sürecinin takibi,
  • Taahhüdü ihlal davaları