mobileTitle
İdare ve Vergi Hukuku
  • İdari işlem ve eylemlerden kaynaklanan iptal ve tam yargı davaları
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan davalar
  • Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar