mobileTitle
İnşaat ve Gayrimenkul Hukukuna İlişkin Süreç Yönetimi ve Davaların Takibi
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Yüklenici/ Taşeron sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ön ödemeli konut veya işyeri satışına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Arsa, konut ve işyeri satışına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • İpotek tesisine ilişkin işlemlerde süreç yönetimi,
 • Konut veya işyeri kirasına ilişkin kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Yönetim planının hazırlanması,
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
 • Şufa davaları,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Haksız inşaata ilişkin davalar,
 • Taşkın inşaata ilişkin davalar,
 • Kira alacağı ve tahliye davaları,
 • Kira tespitine ilişkin davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Gayrimenkul malikinin tespit edilememesi durumunda kayyum atanmasına ilişkin davalar,
 • Ecrimisil davaları,
 • Kentsel dönüşüm davaları,
 • İnşaat ve gayrimenkul hukukuna ilişkin tespit davaları