mobileTitle
Sözleşme Hukuku Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi Hizmetleri

Şirketler, diğer tüzel kişiler ve gerçek kişilerin ihtiyacına uygun olarak sözleşme taslaklarının hazırlanması, düzenlenmesi, değiştirilmesi, incelenmesi, sözleşme müzakerelerinde görüş verilmesi, sözleşmenin imzalanması aşamasında süreç yönetimi hizmetleri, sözleşmelerin şirket-işletme politikasına uyum ve riskleri konusunda araştırma ve danışmanlık hizmetleri, sözleşmelerin uygulanması ve sona erdirilmesine ilişkin süreç yönetimi danışmanlığı hizmetleri.