mobileTitle
Sağlık Hukukuna İlişkin Davalar
  • Hekim hatası iddiası ile açılan ceza davaları
  • Hekim hatası iddiası ile hastane veya hekimlere açılan/açılacak maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar
  • Hasta ve hekim haklarına ilişkin davalar
  • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar
  • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar