mobileTitle
Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun iş ve işlemlerine itirazların yapılması, dava açılması ve süreçlerin takip edilmesi,
  • İdari para cezalarına itiraz sürecinin yönetilmesi ve davaların takibi
  • Sosyal sigorta prim teşvikinden yararlanmaya ilişkin uyuşmazlıkların takip edilmesi
  • Hizmet ve ücret tespitine ilişkin davaların takip edilmesi
  • Emeklilik, malullük, iş kazası nedeniyle gelir ve aylık bağlanma süreçleri ile tespit davaları,