mobileTitle
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar
  • Hak sahiplerinin sigorta şirketlerinden olan alacaklarının tahsiline ilişkin hukuki sürecin yönetimi ve davaların takibi
  • Trafik kazası nedeniyle açılan ceza soruşturma süreci ve davalarının takibi,
  • Trafik kazası açılacak maddi-manevi tazminat talepli davaların takibi
  • Trafik kazası kaynaklı rücu davalarının takibi